O nagradi

CESARICA je hrvatska glazbena nagrada publike za hit godine i dodjeljuje se pjesmi koju bira publika kao najpopularniju i najuspješniju pjesmu godine.

Nagrada je dobila ime po istoimenoj pjesmi koja je osvojila čak četiri Porina te je, prema mnogima, najuspješnija hrvatska pjesma svih vremena. Nagradom Cesarica daje se priznanje hitu godine i najpopularnijoj pjesmi po izboru publike, a nagrađena pjesma na taj način zaslužuje da ju do idućeg izbora zovemo – Cesaricom.

U izbor za pjesmu godine ulazi 12 hitova mjeseca također po izboru publike.

Pokretač Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine „CESARICA“ je HDS – Hrvatsko društvo skladatelja, a organizator je udruga Unison – hrvatski glazbeni savez.

Kategorije nagrada

HIT MJESECA

U ovoj kategoriji svaki mjesec publika glasuje za najbolju pjesmu objavljenu unutar izbornog razdoblja. Nagradu primaju autor(i) i izvođač(i), ako nije riječ o istim osobama.

HIT GODINE

Hit godine bira se u finalu nagrade za koji konkurira 12 mjesečnih hitova po izboru publike. Nagradu za Hit godine primaju autor(i) i izvođač(i), ako nije riječ o istim osobama.

HIT AUTOR

Nagrada za Hit autora uručuje se autoru(ima) koji ima(ju) najviše pjesama u finalu nagrade Cesarica.

Osim nagrada za Hit mjeseca i Hit godine u Cesarici se dodjeljuju i posebne nagrade istaknutim pjesmama tj. autorima i izvođačima pjesme čije je djelovanje od iznimne važnosti za hrvatsku popularnu glazbu ili za promicanje hrvatske popularne glazbe, kao i po svim drugim parametrima koje Uredništvo nagrade smatra relevantnim za isticanje pojedine pjesme.

Pravilnik nagrade

Na temelju članka 9. Statuta UNISON- HRVATSKI GLAZBENI SAVEZ (u daljnjem tekstu UNISON) donosi slijedeći

 

PRAVILNIK HRVATSKE GLAZBENE NAGRADE PUBLIKE ZA HIT GODINE
„CESARICA“

 

OPĆENITO


Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nominiranja, glasovanja i objavljivanja dobitnika Hrvatske glazbene nagrade publike za Hit godine „CESARICA“.

 

Članak 2.

„CESARICA“ je Hrvatska glazbena nagrada publike za Hit godine koja se dodjeljuje svake godine najpopularnijoj i najuspješnijoj pjesmi objavljenoj u izbornom razdoblju.

 

Pokretač Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine „CESARICA“ je HDS – Hrvatsko društvo skladatelja, a organizator je udruga Unison – hrvatski glazbeni savez (dalje Organizator).

 

Izborno razdoblje svake godine odlukom utvrđuje Uredništvo Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine “CESARICA” (dalje Uredništvo).

 

Članak 3.

Za „CESARICU 2023.“ konkuriraju snimke pjesama legalno objavljene u Republici Hrvatskoj na albumu, singlu ili bilo kojem drugom fizičkom ili digitalnom mediju unutar izbornog razdoblja koje svojom odlukom utvrđuje Uredništvo.

 

Odlukom Uredništva za „CESARICU 2023.“ mogu se natjecati snimke pjesama objavljene u izbornom razdoblju od 1.11. 2022. do 15.12. 2023. godine, ali i snimke objavljene izvan izbornog razdoblja, ukoliko su tijekom izbornog razdoblja značajno odskočile po brojčanim kriterijima na osnovi kojih se snimke kandidiraju za nagradu, a pod uvjetom da iste nisu bile u konkurenciji za nagradu u prethodnim izbornim ciklusima.

 

Članak 4.

Za nagradu se mogu natjecati isključivo snimke pjesama na kojima je izvođač i većinski autor hrvatski državljanin koji svojim javnim, glazbenim i drugim djelovanjem kontinuirano djeluje kao dio hrvatske glazbene scene i time pripada korpusu hrvatske glazbe. Isto se odnosi i na glazbene sastave/grupe. U slučaju dueta (ili više izvođača) jedan od izvođača treba biti hrvatski državljanin, uz uvjet da se zadovoljavaju uvjeti o većinskom autorstvu.

 

Za nagradu mogu konkurirati i snimke pjesama izvedene na stranom jeziku ukoliko ispunjavaju uvjete iz prethodnih stavaka ovog članka.

 

 

IZBOR SNIMKI PJESAMA KANDIDATA ZA NAGRADU

 

Članak 5.

Izborno razdoblje za “CESARICU 2023.” je od 1.11.2022. do 15.12.2023. godine.

 

Uredništvo provodi cijeli proces odabira snimki pjesama koje se kandidiraju za nagradu „CESARICA 2023.“ temeljem prikupljanja trenutno aktualnih i dostupnih podataka (a koje dostavljaju HDS ZAMP i HUZIP) (o snimkama pjesama dobivenih sa izvještaja koji se koriste u izbornom razdoblju, a koji uključuju:

 

  1. Javno dostupne izvještaje s digitalnih servisa

 

  1. Fokuskontrol listu – izvještaj servisa za promociju, distribuciju i praćenje glazbenih izdanja o zastupljenosti pjesama na radio i tv postajama U prvom krugu u konkurenciji je ukupno 36 snimki pjesama odnosno po 3 pjesme mjesečno koje ulaze u konkurenciju za Hit mjeseca.

 

Tri pjesme utvrđuju se temeljem gore navedenih izvještaja i kriterija iz kojih se gleda uspješnost pjesama u svim kategorijama po brojčanim kriterijima.

Mjesečne liste snimki pjesama koje konkuriraju za nagradu objavljuju se na službenim stranicama „CESARICE“.

Lista nominiranih pjesama koje su ušle u finale i uži izbor objavljuju se na službenim stranicama „CESARICE“.

 

 

 

POSTUPAK GLASOVANJA

 

Članak 6.

Za nagradu „CESARICA 2023.“ provode se dva kruga glasovanja te periodično istraživanje tržišta.

 

U oba kruga glasuje publika putem: online kanala za komunikaciju na službenoj Facebook stranici, na javnom Viber profilu, putem službene web stranice „CESARICE“ www.cesarica.org te web stranice www.glazba.hr

 

Termine i trajanje glasovanja svake godine donosi i utvrđuje Uredništvo nagrade.

 

Istekom roka glasovanja za prvi krug, svaki mjesec, agencija koja provodi glasovanje te koja jamči regularnost, istinitost i tajnost prebrojavanja glasova, zaključit će proces te dostaviti izvješće s rezultatima glasovanja. Na temelju rezultata glasovanja te uvidom u aktualne i dostupne podatke prikupljene od strane HDS ZAMP-a i HUZIP-a, proglašava se Hit mjeseca.  Pjesme koje su proglašene za Hit mjeseca ulaze u drugi krug glasovanja i finale nagrade “CESARICA 2023.” čime su te pjesme nominirane za nagradu Cesarica – Hit godine.

 

Istekom roka glasovanja za drugi krug, agencija koja provodi glasovanje zaključit će proces, te dostaviti izvješće s rezultatima. Zatim se proglašava Hit godine temeljem iste metodologije kao kod odabira Hita mjeseca – na temelju rezultata glasovanja te uvidom u aktualne i dostupne podatke prikupljene od strane HDS ZAMP-a i HUZIP-a.

 

 

Prikupljeni podaci iz prvog kruga glasovanja ne prenose se u drugi krug.

 

Verifikaciju rezultata glasovanja za mjesečne hitove te rezultata glasovanja za Hit godine kao i rezultata prikupljenih od strane HDS ZAMP-a i HUZIP-a, obavlja Uredništvo nagrade.

 

Rezultati i poredak plasiranih pjesama smatraju se tajnim i dostupni su samo Organizatoru.

 

 

DOBITNIK NAGRADE

 

Članak 7.

Hrvatska glazbena nagrada publike za Hit godine „CESARICA“ dodjeljuje se na završnoj priredbi. Nagradu  primaju autor/i i izvođač/i pobjedničke pjesme.

Uredništvo može dodijeliti posebne nagrade istaknutim pjesmama tj. autor/ima i izvođač/ima pjesme ako procijeni da je njihovo djelovanje od iznimne važnosti za hrvatsku popularnu glazbu.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 8.

Podatke o danim glasovima i dobivenim rezultatima Organizator će čuvati u skladu s pravilima struke i tehničkim uvjetima na sigurnom mjestu nedostupnom neovlaštenom pristupu. Osobne podatke prikupljene tijekom procesa glasovanja Organizator će koristiti u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te ih neće koristiti bez odobrenja te osobe osim u svrhu omogućavanja ispravnog postupka glasovanja prema ovom Pravilniku.

 

Članak 9.

Tumačenje ovog Pravilnika, njegove dopune, izmjene i drugo u ovlasti su Pokretača i Organizatora nagrade.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama Hrvatske glazbene nagrade publike za Hit godine „CESARICA“ www.cesarica.org.

 

U Zagrebu, 30. siječnja 2023.                                             

UNISON HRVATSKI GLAZBENI SAVEZ
Glavni tajnik
Davor Drezga

Pravilnik glasovanja

Termine i trajanje glasovanja svojom odlukom donosi i utvrđuje Uredništvo nagrade Cesarica.

Za nagradu Cesarica provode se dva kruga glasovanja, 12 ciklusa mjesečnog glasovanja i jedan ciklus finalnog glasovanja.

U oba kruga publika glasuje putem online kanala za komunikaciju te na službenim stranicama Cesarice:

    • službena stranica cesarica.org
    • Cesarica Facebook stranica https://www.facebook.com/cesarica
    • Viber Public Account https://chats.viber.com/cesarica

Svi gore navedeni oblici glasovanja omogućeni su putem partnera, NTH Mobile d.o.o.

Za nagradu Cesarica u prvom krugu svaki mjesec publika glasuje za 5 pjesama u periodu od siječnja ove, do siječnja sljedeće godine.

Glasovanje u 1. krugu provodi se putem online kanala za komunikaciju te na službenim stranicama Cesarice.
Istekom roka glasovanja za prvi krug, agencija koja provodi glasovanje zaključit će proces glasovanja te će dostaviti finalno izvješće s rezultatima glasovanja.
Glasovi iz prvog kruga glasovanja ne prenose se u drugi krug.

Glasovanje u 2. krugu provodi se putem online kanala za komunikaciju te na službenim stranicama Cesarice.
Istekom roka glasovanja za drugi krug, agencija koja provodi glasovanje zaključit će proces glasovanja te će dostaviti finalno izvješće s rezultatima glasovanja.

 

PRAVILA GLASOVANJA

Jedan glasač (korisnik društvenih mreža, Viber profila, IP adrese i telefonskog broja) može glasovati jednom dnevno na svakoj online platformi tijekom jednog kruga glasanja – maksimum od 15 glasova u 12 dana, neovisno o pjesmi.
Termine i trajanje glasovanja svojom odlukom donosi i utvrđuje Uredništvo nagrade Cesarica. Svi glasovi van navedenog perioda neće biti zabilježeni.

 

GLASOVANJE PUTEM FACEBOOK STRANICE CESARICA 

Glasovanje se odvija na Facebook stranici Cesarice: m.me/cesarica (kliknuti na ‘pošalji poruku’)

 

GLASOVANJE PUTEM VIBER JAVNOG PROFILA

Glasovati mogu isključivo glasači s hrvatskih mobilnih mreža.

Glasovanje putem Viber javnog profila Cesarica odvija se na: https://chats.viber.com/ cesarica/hr (klikom na link te je potrebno pratiti upute BOTa koji vodi kroz postupak glasovanja)

 

GLASOVANJE PUTEM ONLINE FORME NA CESARICA.ORG

Glasovanje preko web forme dostupno je na službenim stranicama nagrade cesarica.org, a prema pravilima Organizatora.
Pravo sudjelovanja u glasovanju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske koje u periodu trajanja glasovanja, ispune obrazac za glasanje na web stranici cesarica.org

Navedeno je potrebno izvršiti u definiranom periodu glasovanja koji će svaki mjesec biti objavljen na službenim stranicama Cesarice.

Organizator glasovanja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora usluge.

Sudionici, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora usluge na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Pogrešni ili nepotpuni glasovi su nevažeći i ne daju pravo sudioniku ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u glasovanju. Svi glasovi zaprimljeni korištenjem bilo kakvih zlonamjernih programa i web servisa bit će uklonjeni, kao i svi glasovi stečeni bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim metodama, a koje sudioniku omogućuju nepoštenu prednost pred drugim sudionicima.

Organizator i davatelj usluge obrađuje i čuva osobne podatke (dostavljene e-mail adrese) sudionika u svrhu provođenja prikupljanja glasova i u mjeri i za vrijeme koje je neophodno.

Davatelj usluge obavještava pravilnikom sudionike da će njihovi osobni podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneseni u računalnu datoteku u vlasništvu Organizatora. Organizator i davatelj usluge se obvezuju ispuniti svoje obveze kako bi osobni podaci (dostavljena e-mail adresa) ostali povjerljivi i svoju dužnost čuvanja osobnih podataka te će poduzeti potrebne mjere u svrhu sprječavanja izmjena, gubitaka ili neovlaštene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom.

Sudionik sudjelovanjem pristaje da njegovi osobni podaci budu korišteni za prikupljanje i obradu glasova Organizatora i davatelja usluge, sukladno članku 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11).

 

Služba za korisnike (radnim danom od 09-17:00 sati):

info.hr@ccsupport.biz

tel: 042 / 500 871

 

Tehnička podrška (davatelj usluge):

NTH Mobile d.o.o.
Međimurska 28
42000 Varaždin
OIB: 12385860076
Tel: 042 / 500 870

 

Organizator usluge:

Unison – Hrvatski glazbeni savez

Brozova 8a
10000 Zagreb
OIB: 21913596812

Tebi sve dugujem

Tony Cetinski

I. Ivanović/M. Vojvodić – I. Ivanović/M. Vojvodić/B. Morić

Nemam više ni snage ni volje

Dražen Zečić & Lidija Bačić Lille

D. Zečić - B.Zlatanović