O nagradi

CESARICA je hrvatska glazbena nagrada publike za hit godine i dodjeljuje se pjesmi koju bira publika kao najpopularniju i najuspješniju pjesmu godine.

Nagrada je dobila ime po istoimenoj pjesmi koja je osvojila čak četiri Porina te je, prema mnogima, najuspješnija hrvatska pjesma svih vremena. Nagradom Cesarica daje se priznanje hitu godine i najpopularnijoj pjesmi po izboru publike, a nagrađena pjesma na taj način zaslužuje da ju do idućeg izbora zovemo – Cesaricom.

U izbor za pjesmu godine ulazi 12 hitova mjeseca također po izboru publike.

 

Utemeljitelj nagrade i nositelj projekta je Unison, krovni savez hrvatskih glazbenih udruga koji Cesaricom želi dodatno promovirati hrvatsku glazbu i pjesme koje su obilježile mjesec/godinu, a publici dati još aktivniju ulogu u tom procesu.

 

Kategorije nagrada Cesarica

Mjesečni hit

U ovoj kategoriji svaki mjesec publika glasuje za najbolju pjesmu objavljenu unutar izbornog razdoblja. Nagradu primaju autor(i) i izvođač(i), ako nije riječ o istim osobama.

Hit godine

Hit godine bira se u finalu nagrade za koji konkurira 12 mjesečnih hitova po izboru publike. Nagradu za Hit godine primaju autor(i) i izvođač(i), ako nije riječ o istim osobama.

Hit autor

Nagrada za Hit autora uručuje se autoru(ima) koji ima(ju) najviše pjesama u finalu nagrade Cesarica.

Osim nagrada za Hit mjeseca i Hit godine u Cesarici se dodjeljuju i posebne nagrade istaknutim pjesmama tj. autorima i izvođačima pjesme čije je djelovanje od iznimne važnosti za hrvatsku popularnu glazbu ili za promicanje hrvatske popularne glazbe, kao i po svim drugim parametrima koje Uredništvo nagrade smatra relevantnim za isticanje pojedine pjesme.

Pop hit - Rock hit - Zabavni hit - Tamburaški hit - Klapski hit

Nagradu za žanrovski hit primaju autor(i) i izvođač(i), ako nije riječ o istim osobama.

Radijski hit

Pjesma koja ima najveći broj emitiranja na radio postajama u izbornom periodu. Nagradu za Radijski hit primaju autor(i) i izvođač(i), ako nije riječ o istim osobama.

Internet hit

Pjesma koja u izbornom periodu ima najveći broj pregleda na internetu. Nagradu za Internet hit primaju autor(i) i izvođač(i), ako nije riječ o istim osobama.

PRAVILNIK NAGRADE "CESARICA"

Na temelju članka 9. Statuta UNISON HRVATSKI GLAZBENI SAVEZ (u daljnjem tekstu UNISON) donosi sljedeći

PRAVILNIK HRVATSKE GLAZBENE NAGRADE PUBLIKE ZA HIT GODINE „CESARICA“

 

OPĆENITO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nominiranja, glasovanja i objavljivanja dobitnika Hrvatske glazbene nagrade publike za Hit godine „CESARICA“.

Članak 2.

„CESARICA“ je Hrvatska glazbena nagrada publike za Hit godine koja se dodjeljuje svake godine onoj pjesmi koju je publika svojim glasovanjem izabrala kao najpopularniju i najuspješniju objavljenu u izbornom razdoblju.

Osnivač i nositelj Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine “CESARICA” je udruga Unison hrvatski glazbeni savez (dalje Organizator).

Izborno razdoblje svake godine odlukom utvrđuje Uredništvo Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine “CESARICA” (dalje Uredništvo).

Članak 3.

Za „CESARICU 2021.“ konkuriraju snimke pjesama legalno objavljene u Republici Hrvatskoj na albumu, singlu ili bilo kojem drugom fizičkom ili digitalnom mediju unutar izbornog razdoblja koje svojom odlukom utvrđuje Uredništvo.

Odlukom Uredništva za „CESARICU 2021.“ mogu se natjecati snimke pjesama objavljene u izbornom razdoblju od 1.11. 2020. do 15.12. 2021. godine, ali i snimke objavljene izvan izbornog razdoblja, ukoliko su tijekom izbornog razdoblja značajno odskočile po brojčanim kriterijima na osnovi kojih se snimke kandidiraju za nagradu, a pod uvjetom da iste nisu bile u konkurenciji za nagradu u prethodnim izbornim ciklusima.

Članak 4.

Za nagradu se mogu natjecati isključivo snimke pjesama na kojima je izvođač i većinski autor hrvatski državljanin koji svojim javnim, glazbenim i drugim djelovanjem kontinuirano djeluje kao dio hrvatske glazbene scene i time pripada korpusu hrvatske glazbe. Isto se odnosi i na glazbene sastave/grupe. U slučaju dueta (ili više izvođača) jedan od izvođača treba biti hrvatski državljanin, uz uvjet da se zadovoljavaju uvjeti o većinskom autorstvu.

Za nagradu mogu konkurirati i snimke pjesama izvedene na stranom jeziku ukoliko ispunjavaju uvjete iz prethodnih stavaka ovog članka.

 

IZBOR SNIMKI PJESAMA KANDIDATA ZA NAGRADU

Članak 5.

Izborno razdoblje za “CESARICU 2021.” je od 1.11.2020. do 15.12.2021. godine.

Uredništvo provodi cijeli proces odabira snimki pjesama koje se kandidiraju za nagradu „CESARICA 2021.“ temeljem trenutno aktualnih i dostupnih podataka o snimkama pjesama dobivenih sa izvještaja koji se koriste u izbornom razdoblju, a koji uključuju:

  • Fokuskontrol listu – izvještaj servisa za promociju, distribuciju i praćenje glazbenih izdanja o zastupljenosti pjesama na radio postajama
  • relevantne nacionalne i županijske radijske top liste – arhiv i javno dostupni podaci
  • Internet (internet lista) – svi javno dostupni video brojevi na servisu YouTube koji u naslovu sadrže naziv pjesme i izvođača
  • javno dostupni izvještaji s digitalnih servisa.

U prvom krugu u konkurenciji je ukupno 60 snimki pjesama odnosno po 5 pjesama
mjesečno koje ulaze u konkurenciju za Hit mjeseca.

Listu od pet pjesama utvrđuje Uredništvo temeljem gore navedenih izvještaja i kriterija iz kojih se gleda uspješnost pjesama u svim kategorijama po brojčanim kriterijima, a koja uključuje i sve druge parametre koje Uredništvo smatra relevantnim za uvrštenje pojedine pjesme na konačnu listu prijedloga.

Mjesečne liste snimki pjesama koje kandidiraju za nagradu objavljuju se na službenim stranicama „CESARICE“.

Lista nominiranih pjesama koje su ušle u finale i uži izbor objavljuju se na službenim stranicama „CESARICE“.

POSTUPAK GLASOVANJA

Članak 6.

Za nagradu „CESARICA 2021.“ provode se dva kruga glasovanja te periodično istraživanje tržišta.

U oba kruga glasuje publika putem online kanala za komunikaciju (na službenoj Facebook stranici te na javnom Viber profilu), te putem službenih web stranica „CESARICE“ www.cesarica.org.

Termine i trajanje glasovanja svojom odlukom svake godine donosi i utvrđuje Uredništvo nagrade.

Istekom roka glasovanja za prvi krug, svaki mjesec, agencija koja provodi glasovanje te koja jamči regularnost, istinitost i tajnost prebrojavanja glasova, zaključit će proces, te će dostaviti finalno izvješće s rezultatima glasovanja. Na temelju rezultata glasovanja Uredništvo proglašava Hit mjeseca.

Uredništvo nagrade zadržava pravo uvida u dodatne elemente izvođačkih aktivnosti kao što su koncertne, diskografske i druge aktivnosti izvođača u konkurenciji te po potrebi i rezultata istraživanja tržišta.

Pjesme koje su proglašene za Hit mjeseca ulaze u drugi krug glasovanja i finale nagrade “CESARICA 2021.” čime su te pjesme nominirane za nagradu Cesarica – Hit godine.

Istekom roka glasovanja za drugi krug, agencija koja provodi glasovanje zaključit će proces, te dostaviti finalno izvješće s rezultatima. Uredništvo zatim proglašava Hit godine temeljem iste metodologije kao kod odabira Hita mjeseca.

Rezultati iz prvog kruga glasovanja ne prenose se u drugi krug.

Verifikaciju rezultata glasovanja za nominacije i mjesečne hitove te rezultata finalnog glasovanja kao i rezultata istraživanja tržišta obavlja Uredništvo nagrade.

Rezultati i poredak plasiranih pjesama smatraju se tajnim i dostupni su samo Organizatoru.

DOBITNIK NAGRADE

Članak 7.

Hrvatska glazbena nagrada publike za Hit godine „CESARICA“ dodjeljuje se na završnoj priredbi. Nagradu primaju autor/i i izvođač/i pobjedničke pjesme.

Uredništvo može dodijeliti posebne nagrade istaknutim pjesmama tj. autor/ima i izvođač/ima pjesme ako procijeni da je njihovo djelovanje od iznimne važnosti za hrvatsku popularnu glazbu ili za promicanje hrvatske popularne glazbe, kao i sve druge parametre koje smatra relevantnim za isticanje pojedine pjesme.

 

ZAVRŠNE ODREBDE

Članak 8.

Podatke o danim glasovima te rezultatima cjelokupnog postupka Organizator će čuvati u skladu s pravilima struke i tehničkim uvjetima na sigurnom mjestu nedostupnom neovlaštenom pristupu. Osobne podatke prikupljene tijekom procesa glasovanja Organizator će koristiti u skladu sa odredbama Uredbe (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te ih neće koristiti bez odobrenja te osobe osim u svrhu omogućavanja ispravnog postupka glasovanja prema ovom Pravilniku.

Članak 9.

Tumačenje ovog Pravilnika, njegove dopune, izmjene i drugo u ovlasti su Uredništva nagrade.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama Hrvatske glazbene nagrade publike za Hit godine „CESARICA“ www.cesarica.org.

U Zagrebu, 11. veljače 2021. godine.

UNISON HRVATSKI GLAZBENI SAVEZ

Glavni tajnik

Davor Drezga

PRAVILA GLASOVANJA

Cesarica 2021. – Pravila glasovanja

Sve informacije o nagradi nalaze na službenim stranicama nagrade cesarica.org te u sklopu Pravilnika nagrade.

Termine i trajanje glasovanja svojom odlukom donosi i utvrđuje Uredništvo nagrade Cesarica.

Za nagradu Cesarica provode se dva kruga glasovanja, 12 ciklusa mjesečnog glasovanja i jedan ciklus finalnog glasovanja.

U oba kruga publika glasuje putem online kanala za komunikaciju te na službenim stranicama Cesarice:

    • službena stranica cesarica.org
    • Cesarica Facebook stranica https://www.facebook.com/cesarica
    • Viber Public Account https://chats.viber.com/cesarica

Svi gore navedeni oblici glasovanja omogućeni su putem partnera, NTH Mobile d.o.o.

Za nagradu Cesarica u prvom krugu svaki mjesec publika glasuje za 5 pjesama u periodu od siječnja 2021. do siječnja 2022.

Glasovanje u 1. krugu provodi se putem online kanala za komunikaciju te na službenim stranicama Cesarice.
Istekom roka glasovanja za prvi krug, agencija koja provodi glasovanje zaključit će proces glasovanja te će dostaviti finalno izvješće s rezultatima glasovanja.
Glasovi iz prvog kruga glasovanja ne prenose se u drugi krug.

Glasovanje u 2. krugu provodi se putem online kanala za komunikaciju te na službenim stranicama Cesarice.
Istekom roka glasovanja za drugi krug, agencija koja provodi glasovanje zaključit će proces glasovanja te će dostaviti finalno izvješće s rezultatima glasovanja.

 

Pravila glasovanja 

Jedan glasač (korisnik društvenih mreža, Viber profila, IP adrese i telefonskog broja) može glasovati jednom dnevno na svakoj online platformi tijekom jednog kruga glasanja – maksimum od 15 glasova u 12 dana, neovisno o pjesmi.
Termine i trajanje glasovanja svojom odlukom donosi i utvrđuje Uredništvo nagrade Cesarica. Svi glasovi van navedenog perioda neće biti zabilježeni.

 

GLASOVANJE PUTEM FACEBOOK STRANICE CESARICA 

Glasovanje se odvija na Facebook stranici Cesarice: m.me/cesarica (kliknuti na ‘pošalji poruku’)

 

GLASOVANJE PUTEM VIBER JAVNOG PROFILA

Glasovati mogu isključivo glasači s hrvatskih mobilnih mreža.

Glasovanje putem Viber javnog profila Cesarica odvija se na: https://chats.viber.com/ cesarica/hr (klikom na link te je potrebno pratiti upute BOTa koji vodi kroz postupak glasovanja)

 

GLASOVANJE PUTEM ONLINE FORME NA CESARICA.ORG

Glasovanje preko web forme dostupno je na službenim stranicama nagrade cesarica.org, a prema pravilima Organizatora.
Pravo sudjelovanja u glasovanju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske koje u periodu trajanja glasovanja, ispune obrazac za glasanje na web stranici cesarica.org

Navedeno je potrebno izvršiti u definiranom periodu glasovanja koji će svaki mjesec biti objavljen na službenim stranicama Cesarice.

Organizator glasovanja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora usluge.

Sudionici, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora usluge na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Pogrešni ili nepotpuni glasovi su nevažeći i ne daju pravo sudioniku ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u glasovanju. Svi glasovi zaprimljeni korištenjem bilo kakvih zlonamjernih programa i web servisa bit će uklonjeni, kao i svi glasovi stečeni bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim metodama, a koje sudioniku omogućuju nepoštenu prednost pred drugim sudionicima.

Organizator i davatelj usluge obrađuje i čuva osobne podatke (dostavljene e-mail adrese) sudionika u svrhu provođenja prikupljanja glasova i u mjeri i za vrijeme koje je neophodno.

Davatelj usluge obavještava pravilnikom sudionike da će njihovi osobni podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneseni u računalnu datoteku u vlasništvu Organizatora. Organizator i davatelj usluge se obvezuju ispuniti svoje obveze kako bi osobni podaci (dostavljena e-mail adresa) ostali povjerljivi i svoju dužnost čuvanja osobnih podataka te će poduzeti potrebne mjere u svrhu sprječavanja izmjena, gubitaka ili neovlaštene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom.

Sudionik sudjelovanjem pristaje da njegovi osobni podaci budu korišteni za prikupljanje i obradu glasova Organizatora i davatelja usluge, sukladno članku 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11).

 

Služba za korisnike (radnim danom od 09-17:00 sati):

info.hr@ccsupport.biz

tel: 042 / 500 871

 

Tehnička podrška (davatelj usluge):

NTH Mobile d.o.o.

Međimurska 28

42000 Varaždin

OIB: 12385860076

Tel: 042 / 500 870

 

Organizator usluge:

Unison – Hrvatski glazbeni savez

Brozova 8a
10000 Zagreb
OIB: 21913596812

Ova Pravila objavljena su na službenim stranicama cesarica.org

CESARICA je hrvatska glazbena nagrada publike za hit godine i dodjeljuje se pjesmi koju bira publika kao najpopularniju i najuspješniju pjesmu objavljenu u izbornom razdoblju. Svaki mjesec publike bira mjesečni hit koji potom ulazi u finale Cesarice i konkurira za Hit godine. Osim nagrada za Hit mjeseca i Hit godine u Cesarici se dodjeljuju i posebne nagrade istaknutim pjesmama tj. autorima i izvođačima pjesme čije je djelovanje od iznimne važnosti za hrvatsku popularnu glazbu ili za promicanje hrvatske popularne glazbe, kao i po svim drugim parametrima koje Uredništvo nagrade smatra relevantnim za isticanje pojedine pjesme.

.

Osnivač i nositelj Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine “CESARICA” je udruga Unison hrvatski glazbeni savez. Osnovni cilj Unisona je promocija hrvatske glazbene struke u skladu sa strategijama udruga osnivača te kvalitetnije pozicioniranje i povezivanje domaće glazbe s publikom. Udruga okuplja ljude iz glazbene struke i glazbene institucije koji aktivnim doprinosom potiču razvoj svih žanrova hrvatske glazbe.

Nagrada je dobila ime po istoimenoj pjesmi koja je osvojila čak četiri Porina te je, prema mnogima, najuspješnija hrvatska pjesma svih vremena. Nagradom Cesarica daje se priznanje hitu godine i najpopularnijoj pjesmi po izboru publike, a nagrađena pjesma na taj način zaslužuje da ju do idućeg izbora zovemo – Cesaricom.

Za Cesaricu konkuriraju snimke legalno objavljene u Republici Hrvatskoj na albumu, singlu, ili bilo kojem drugom fizičkom ili digitalnom izdanju. Za nagradu se mogu natjecati snimke/izdanja objavljena unutar izbornog razdoblja koje svojom odlukom utvrđuje Uredništvo. 

Odlukom Uredništva u natjecanju za nagradu može konkurirati pjesma objavljena izvan izbornog razdoblja, ukoliko je tijekom izbornog razdoblja značajno odskočila po brojčanim kriterijima na osnovi kojih se pjesme kandidiraju za nagradu, a pod uvjetom da ista pjesma nije bila u konkurenciji za nagradu u prethodnim izbornim ciklusima.

Za nagradu se mogu natjecati isključivo snimke na kojima je izvođač i većinski autor hrvatski državljanin, koji svojim javnim, glazbenim i drugim djelovanjem kontinuirano djeluje kao dio hrvatske glazbene scene, i pripada korpusu hrvatske glazbe. Isto se odnosi i na grupe. U slučaju dueta (ili vise izvođača), jedan izvođač treba biti hrvatski državljanin, uz uvjet da se zadovoljavaju uvjeti o većinskom autorstvu.

Za nagradu mogu konkurirati i pjesme izvedene na stranom jeziku, ukoliko ispunjavaju gore navedene uvjete.

Pjesme se biraju temeljem trenutno aktualnih i dostupnih podataka i pri tom se koriste izvještaji: Fokuskontrol lista – izvještaj vrćenja na radio postajama, relevantne nacionalne i županijske radijske top liste (arhiv i javno dostupni podaci), internet lista (svi javno dostupni video brojevi na servisu YouTube koji) te javno dostupni izvještaji s digitalnih servisa.

Gleda se uspješnost pjesama u svim kategorijama, uvažavajući izborno razdobolje te uzimajući pritom u obzir uspješnost pjesama po brojčanim kriterijima, ali i sve druge parametre koje Uredništvo smatra relevantnim za uvrštenje pojedine pjesme na konačnu listu prijedloga. Uredništvo se u svakom trenutku pri svom odabiru drži kriterija kvalitete, rezultata i u konačnici, popularnosti kod publike.

U oba kruga glasuje publika, i to putem online kanala za komunikaciju: na službenoj Facebook stranici, na javnom Viber profilu te na službenim stranicama  cesarica.org

. Na Facebook stranici Cesarice glasuje se na linku:  m.me/cesarica  (kliknuti na ‘pošalji poruku’). 

Glasovanje putem Viber javnog profila Cesarica odvija se na:  https://chats.viber.com/  cesarica/hr (klikom na link te je potrebno pratiti upute BOTa koji vodi kroz postupak glasovanja).

Glasovanje na web stranici  cesarica.org  odvija se klikom na "on-line glas" putem web forme.

Detaljna Pravila glasovanja potražite  OVDJE.

Uredništvo Cesarice se sastoji od ljudi iz struke povezanih s glazbenom djelatnošću, a čiji integritet štiti i iza čijih odluka stoji UO Unisona.

Posebne nagrade uvedene su radi dodatnog isticanja izvođača, pjesama i autora koji svojim glazbenim stvaralaštvom i utjecajem značajno doprinose promicanju hrvatske popularne glazbe.

#kategorije-nagrada

Jedan glasač (korisnik društvenih mreža, Viber profila, IP adrese i telefonskog broja) može glasovati jednom dnevno na svakoj online platformi tijekom jednog kruga glasanja - maksimum od 15 glasova u 12 dana, neovisno o pjesmi.

Nagradu za hit 2020. godine osvojili su Zsa Zsa i Hiljson Mandela s pjesmom „Ova ljubav“ koju autorski potpisuju Ante Pecotić, Bojan Šalamon Shalla i Ivan Hilje. Godinu prije toga nagrada je pripala Franki za pjesmu „Sve dok sanjaš“ koju autorski potpisuju Branimir Mihaljević i Nenad Ninčević. Cesaricu za hit 2018. godine osvojio je Petar Grašo s pjesmom "Ako te pitaju" koju potpisuju Tonči i Vjekoslava Huljić, a prvu Cesaricu odnijela je Nina Badrić s pjesmom „Dani i godine“ autora Nine Badrić i Predraga Martinjaka.