Vatra ft Massimo - Nama se nikud ne žuri
Za Viber ili Facebook glasovanje posjeti Viber ili Facebook javne profile Cesarica

AUTORI(I): 

Ivan Dečak – Ivan Dečak – Vatra

PRODUCENT(I): 

Jura Ferina, Pavle Miholjević, Tomislav Franjo Šušak, Ivan Dečak

IZDAVAČ(I): 

Dallas Records

Služba za korisnike: customer.care@ccsupport.biz ili 01 63 88 160 od 09 do 17 sati.

Organizator usluge: “Unison Hrvatski Glazbeni Savez“, Brozova 8a

Tehnička podrška (davatelj usluge): NTH Media d.o.o., Petrovaradinska 7, 10 000 Zagreb, OIB: 59547672558. Tel: 01 6388 160.