Služba za korisnike: 

customer.care@ccsupport.biz

01 63 88 160 od 09 do 17 sati

 

Tehnička podrška:

NTH Media d.o.o.

Petrovaradinska 7

10 000 Zagreb

OIB: 59547672558

Tel: 01 6388 160

 

Organizator usluge:

Unison hrvatski glazbeni savez

Brozova 8a

10000 Zagreb

OIB: 21913596812

 

 

Pravila glasovanja u Cesarici 2018:

 

Sve informacije o nagradi nalaze na službenim stranicama nagrade cesarica.org te u sklopu Pravilnika nagrade.

Termine i trajanje glasovanja svojom odlukom donosi i utvrđuje UO Cesarice.

Za nagradu Cesarica provode se dva kruga glasovanja.

U oba kruga glasuje publika glasovanjem putem online kanala za komunikaciju i na službenim stranicama Cesarice:

Svi gore navedeni oblici glasovanja omogućeni su putem partnera, NTH Media d.o.o.

Za nagradu Cesarica u prvom krugu svaki mjesec publika glasuje za 5 pjesama u periodu od siječnja do prosinca 2018.

Glasovanje u 1. krugu provodi se putem online kanala za komunikaciju i na službenim stranicama Cesarice.

Konačan rezultat i popis pjesama koje ulaze u nominaciju za Cesaricu i 2. krug glasovanja dobiva se zbrojem glasova pristiglih putem Cesarica Viber Public Accounta, Cesarica Facebook Chat Boota i službenih stranica Cesarice.

Istekom roka glasovanja za prvi krug, svaki mjesec zaključit će se proces glasovanja te će UO javno objaviti rezultate glasovanja.
U drugi krug glasovanja ulaze nominirane pjesme koje su u prvom krugu ostvarile najveći broj glasova publike, čime su te pjesme nominirane za nagradu Cesarica.

U slučaju izjednačenog broja glasova za određenu pjesmu, UO Cesarice temeljem radijskog i internet izvještaja odabire bolje plasiranu pjesmu.

Glasovi iz prvog kruga glasovanja ne prenose se u drugi krug.

Konačan rezultat glasovanja dobiva se zbrojem glasova pristiglih putem online kanala za komunikaciju i sa službenih stranica cesarica.org.

Dobitnik Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine „Cesarica“ je pjesma koja u drugom krugu glasovanja ostvari najveći broj glasova publike.

 

Pravila glasovanja:

Jedan glasač (korisnik društvenih mreža, Viber prifila i IP adrese) može glasovati jednom dnevno na svakoj online platformi tjekom jednog kruga glasanja – maksimum od 15 glasova u 5 dana, neovisno o pjesmi.

Termine i trajanje glasovanja svojom odlukom donosi i utvrđuje UO Cesarice. Svi glasovi van navedenog perioda neće biti zabilježeni.

 

Tehnička podrška (davatelj usluge):

NTH Media d.o.o.

Petrovaradinska 7

10 000 Zagreb

OIB: 59547672558

Tel: 01 6388 160

 

Organizator usluge:

Unison hrvatski glazbeni savez

Brozova 8a

10000 Zagreb

OIB: 21913596812

 

GLASOVANJE PUTEM ONLINE FORME NA CESARICA.ORG

Glasovati se može i preko web forme dostupne na službenim stranicama nagrade cesarica.org, a prema pravilima Organizatora.

Pravo sudjelovanja u glasovanju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske koje u periodu trajanja glasovanja, ispune obrazac za glasanje na web stranici cesarica.org

Navedeno je potrebno izvršiti u definiranom periodu glasovanja koji će svaki mjesec biti objavljen na službenim stranicama Cesarice.

Organizator glasovanja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora usluge. Sudionici, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora usluge na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Pogrešni ili nepotpuni glasovi su nevažeći i ne daju pravo sudioniku ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u glasovanju. Svi glasovi zaprimljeni korištenjem bilo kakvih zlonamjernih programa i web servisa biti će uklonjeni, kao i svi glasovi stečeni bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim metodama, a koje sudioniku omogućuju nepoštenu prednost pred drugim sudionicima.

Organizator i davatelj usluge obrađuje i čuva osobne podatke (dostavljene e-mail adrese) sudionika u svrhu provođenja prikupljanja glasova i u mjeri i za vrijeme koje je neophodno. Davatelj usluge obavještava pravilnikom sudionike da će njihovi osobni podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneseni u računalnu datoteku u vlasništvu Organizatora. Organizator i davatelj usluge se obvezuju ispuniti svoje obveze kako bi osobni podaci (dostavljena e-mail adresa) ostali povjerljivi i svoju dužnost čuvanja osobnih podataka te će poduzeti potrebne mjere u svrhu sprječavanja izmjena, gubitaka ili neovlaštene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom.

Sudionik sudjelovanjem pristaje da njegovi osobni podaci budu korišteni za prikupljanje i obradu glasova Organizatora i davatelja usluge,  sukladno članku 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11).

Ova Pravila objavljena su na službenim stranicama cesarica.org