Petar Grašo - Neće nas zauvik bit


Za Viber ili Facebook glasovanje posjeti Viber ili Facebook javne profile Cesarica.
 Više informacija na TTX stranici 415 

AUTORI(I):

Tonči Huljić – Vjekoslava Huljić / Petar Grašo

PRODUCENT(I):

Tonči Huljić

IZDAVAČ(I):

Tonika / Croatia Records

Služba za korisnike: customer.care@ccsupport.biz ili 01 63 88 160 od 09 do 17 sati.

Organizator usluge: “Unison Hrvatski Glazbeni Savez”, Brozova 8a

Tehnička podrška (davatelj usluge): NTH Media d.o.o., Petrovaradinska 7, 10 000 Zagreb, OIB: 59547672558. Tel: 01 6388 160.