Petar Grašo - Ako te pitaju
Za Viber ili Facebook glasovanje posjeti Viber ili Facebook javne profile Cesarica

AUTORI(I): 

T. Huljić – V. Huljić – P. Grašo / T. Huljić / L. Škaro / D. Vasić

PRODUCENT(I): 

Tonči Huljić

IZDAVAČ(I): 

Tonika / Croatia Records

Služba za korisnike: customer.care@ccsupport.biz ili 01 63 88 160 od 09 do 17 sati.

Organizator usluge: “Unison Hrvatski Glazbeni Savez“, Brozova 8a

Tehnička podrška (davatelj usluge): NTH Media d.o.o., Petrovaradinska 7, 10 000 Zagreb, OIB: 59547672558. Tel: 01 6388 160.