Ivan Zak - Da si tu
Za Viber ili Facebook glasovanje posjeti Viber ili Facebook javne profile Cesarice

AUTORI(I): 

I. Zak

PRODUCENT(I): 

Ivan Zak

IZDAVAČ(I): 

Hit Records

Služba za korisnike: customer.care@ccsupport.biz ili 01 63 88 160 od 09 do 17 sati.

Organizator usluge: “UNISON Glazbeni savez“, Brozova 8a

Tehnička podrška (davatelj usluge): NTH Media d.o.o., Petrovaradinska 7, 10 000 Zagreb, OIB: 59547672558. Tel: 01 6388 160.