Nagradna igra u sklopu projekta

„Cesarica – Hit godine“

Cesarica te nagrađuje!  Glasuj za hit godine i osvoji nagradu!

Nagradna igra traje od 11. 10. 2021. do 22. 10. 2021.

Nagradni fond sastoji se od nagrade:

Huawei FreeBuds 3i slušalice

Vrijednost nagrade iznosi 599,00 kn (PDV uključen)

Ukupno jedna nagrada dodjeljuje se u jednom ciklusu glasovanja.

Kako sudjelovati?

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi glasači Cesarice s prebivalištem ili boravištem na teritoriju Republike Hrvatske za vrijeme trajanja nagradne igre, osim zaposlenih kod Priređivača, članova njihove uže obitelji te svih fizičkih i pravnih osoba ili zaposlenih kod tih pravnih osoba koji sudjeluju u organizaciji nagradne igre.

Sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se glasovanjem za jednu od 5 ponuđenih pjesama na jednoj od chatbot glasačkih platformi (Viber javni profil Cesarice i FB Messenger) ili putem web stranice cesarica.org ostavljanjem svojih podataka (ime, prezime, email adresa i broj mobitela). Broj glasova ograničen je Pravilima glasovanja za Hrvatsku glazbenu nagradu publike – Cesarica.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrade održat će se 3. dan nakon završenog mjesečnog ciklusa glasovanja.

Izvlačenje će se obavljati u prostorima Priređivača, Ulica Ivana Broza 8a, 10000 Zagreb, a ispravnost izvlačenja nadzirat će tročlana komisija sastavljena od predstavnika Priređivača.

Ime dobitnika nagrade bit će objavljena na društvenim mrežama nagrade Cesarica, najkasnije 3 (tri) dana po završetku izvlačenja.

Dobitnik će biti obaviješten o nagradi putem broja mobitela kojeg je ostavio u aplikaciji, zajedno s uputama za preuzimanje iste pri čemu će dobiti detaljnije informacije o načinu preuzimanja nagrade.

DETALJNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14), Unison Pro d.o.o. sa sjedištem u Ulici Ivana Broza 8a, Zagreb, OIB: 74197039615 donosi sljedeća:

Pravila
nagradne igre u sklopu projekta: 

„Cesarica – Hit godine“

Članak 1.

Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje nagradne igre u sklopu projekta “Cesarica – Hit godine“, koja će se održavati u razdoblju od 14. lipnja 2021. do 31. prosinca 2021. (dalje: Nagradna igra).
Svrha nagradne igre je promocija projekta sa svrhom interakcije s publikom i promidžbe Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine – Cesarica.

Članak 2.

Priređivač Nagradne igre je Unison Pro d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač).

Nagradna igra odvijat će se za vrijeme trajanja mjesečnog glasovanja za Hit mjeseca po rasporedu:

Od 14. lipnja 2021. u 14:00:00 sati, do 25. lipnja 2021. 23:59:59

Od 12. srpnja 2021. u 14:00:00 sati, do 23. srpnja 2021. 23:59:59

Od 9. kolovoza 2021. u 14:00:00 sati, do 20. kolovoza 2021. 23:59:59

Od 13. rujna 2021. u 14:00:00 sati, do 24. rujna 2021. 23:59:59

Od 11. listopada 2021. u 14:00:00 sati, do 22. listopada 2021. 23:59:59

Od 8. studenog 2021. u 14:00:00 sati, do 19. studenog 2021. 23:59:59

Od 6. prosinca 2021. u 14:00:00 sati, do 17. prosinca 2021. 23:59:59

Od 20. prosinca 2021. u 14:00:00 sati, do 31. prosinca 2021. 23:59:59

Priređivač će javnost obavijestiti o početku igre na dan početka svakog mjesečnog ciklusa glasovanja na web stranici cesarica.org

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi glasači Cesarice s prebivalištem ili boravištem na teritoriju Republike Hrvatske za vrijeme trajanja Nagradne igre (u daljnjem tekstu: Sudionici).

U Nagradnoj igri ne smiju sudjelovati zaposleni kod Priređivača, članovi njihove uže obitelji te sve fizičke i pravne osobe ili zaposleni kod tih pravnih osoba koji sudjeluju u organizaciji Nagradne igre.

Članak 3.

Priređivač Nagradne igre će na društvenim mrežama projekta Cesarica u razdoblju iz članka 2. stavka 3. ovih Pravila, pozvati Sudionike da u navedenom razdoblju sudjeluju u Nagradnoj igri putem chatbot glasačkih platformi Cesarice (Viber javni profil i Facebook Messenger) te web stranice cesarica.org.

Sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se glasovanjem za jednu od 5 ponuđenih pjesama na jednoj od chatbot glasačkih platformi (Viber javni profil Cesarice i FB Messenger) i putem web stranice cesarica.org ostavljanjem svojih podataka (ime, prezime, email adresa i broj mobitela). Broj glasova ograničen je Pravilima glasovanja za Hrvatsku glazbenu nagradu publike – Cesarica.

Dobitnik nagrade u Nagradnoj igri bit će određen metodom ždrijeba. Izvlačenje dobitnika provodit će se slučajnim računalnim odabirom iz baze Sudionika koji su završenim procesom glasovanja stekli pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri. Baza Sudionika sastoji se od baze korisnika koji su glasovali putem Viber javnog profila Cesarice i/ili putem Facebook Messengera Cesarice i/ili putem web stranice cesarica.org i ostavili svoj podatke za Nagradnu igru. Jedan Sudionik može osvojiti samo jednu nagradu tijekom trajanja ove Nagradne igre.

Članak 4.

Izvlačenje dobitnika nagrada nagradnog fonda održavat će se u prostorima Priređivača, Ulica Ivana Broza 8a, 10 000 Zagreb, a ispravnost izvlačenja nadzirat će tročlana komisija sastavljena od predstavnika Priređivača.

U roku od 8 dana od završetka Nagradne igre bit će sastavljen zapisnik s točnim infomacijama o vremenu i mjestu izvlačenja, načinu izvlačenja, članovima komisije i dobitniku.

Sudjelujući u Nagradnoj igri, Sudionik prihvaća i odobrava da se osobni podaci koje pruži, koriste u svrhu održavanja, provođenja i promocije ove Nagradne igre.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri Sudionici prihvaćaju ova Pravila iste te su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime može javno objaviti.

Priređivač kao voditelj obrade osobnih podataka za potrebe ove nagradne igre iste prikuplja i obrađuje u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Članak 5.

Izvlačenje dobitnika nagrade održavat će se 3. dan nakon završenog mjesečnog ciklusa glasovanja popisanih u članku 2. ovih Pravila.

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na web stranici nagrade Cesarica, najkasnije 3 (tri) dana po završetku svakog izvlačenja.

Dobitnici će biti obaviješteni o nagradi zajedno s uputama za preuzimanje iste, putem broja mobitela kojeg su ostavili u aplikaciji.

Nagradu dobitnik preuzima u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Trenutkom preuzimanja nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Ako dobitnik svoju nagradu ne podigne u navedenom roku, Priređivač će ga telefonski obavijestiti o pravu da nagradu preuzmu u roku slijedećih 10 dana. Po isteku tog naknadnog roka dobitnik koji nije preuzeo nagradu gube pravo preuzimanja ostvarene nagrade. Informacija o nepreuzetoj nagradi bit će dostavljena Ministarstvu financija RH.

Po isteku 30 dana o primitku obavijesti o dobivenoj nagradi, podaci o dobitniku objavljeni na web stranici cesarica.org bit će obrisani sukladno GDPR odredbama.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnoj igri nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većim količinama od one koja je navedena u ovim Pravilima.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti ustupiti trećim osobama.

Članak 6.

Nagradni fond:
Fond nagradne igre iznosi ukupno 4.792,00 kn (s uključenim PDV-om)

Nagrada za svaki ciklus izvlačenja je:

1. Huawei FreeBuds 3i slušalice , ukupno za sve cikluse 8 komada

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% (pet posto) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog crvenog križa kao naknadu za priređivanje nagradne igre.

Članak 7.

Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom ili, u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom jednog roditelja ili staratelja uz predočenje rodnog lista ili rješenja o imenovanju za staratelja, te potpisati izjavu o primitku iste.

Članak 8.

Nagradna igra se može prekinuti u slučaju „više sile“ i okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran. U slučaju prekida Sudionici će biti obaviješteni putem sredstava priopćavanja.

Članak 9.

Ova Pravila objavit će se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske na web stranici Cesarice (cesarica.org) gdje će se nalaziti do završetka Nagradne igre.

Članak 10.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

U slučaju eventualnih sporova koji bi proizašli iz sudjelovanja u Nagradnoj igri nadležan je sud u Zagrebu.

Priređivač nagradne igre: UNISON Pro d.o.o. Direktor
Davor Drezga

Na ova Pravila Ministarstvo financija dalo je suglasnost:

KLASA: UP/I-460-02/21-01/253

URBROJ 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 08. lipnja 2021.

Objava dobitnika nagradne igre u sklopu projekta „Cesarica - Hit godine“ – glasovanje za Hit RUJNA

Trajanje: 11. 10. do 22. 10. 2021.

Nagrada: Huawei FreeBuds 3i slušalice

Dobitnik: Martina Zadravec

Objava dobitnika nagradne igre u sklopu projekta „Cesarica - Hit godine“ – glasovanje za Hit kolovoza

Trajanje: 13. 9. do 24. 9. 2021.

Nagrada: Huawei FreeBuds 3i slušalice

Dobitnik: Jure Lubina

Objava dobitnika nagradne igre u sklopu projekta „Cesarica - Hit godine“ – glasovanje za Hit SRPNJA

Trajanje: 9. 8. do 21. 8. 2021.

Nagrada: Huawei FreeBuds 3i slušalice

Dobitnik: Klara Cukor

Objava dobitnika nagradne igre u sklopu projekta „Cesarica - Hit godine“ – glasovanje za Hit LIPNJA

Trajanje: 17. 7. do 23. 7. 2021.

Nagrada: Huawei FreeBuds 3i slušalice

Dobitnik: Ana Fajdetić

Objava dobitnika nagradne igre u sklopu projekta „Cesarica - Hit godine“ – glasovanje za Hit SVIBNJA

Trajanje: 14. 6. do 25. 6. 2021.

Nagrada: Huawei FreeBuds 3i slušalice

Dobitnik: Marko Veronica

Objava dobitnika nagradne igre u sklopu projekta „Cesarica - Hit godine“ – glasovanje za Hit TRAVNJA

Trajanje: 10. 5. do 21. 5. 2021.

Nagrada: Huawei FreeBuds 3i slušalice

Dobitnik: Martina Ivanković

Objava dobitnika nagradne igre u sklopu projekta „Cesarica - Hit godine“ – glasovanje za Hit OŽUJKA

Trajanje: 15. 4. do 23. 4. 2021.

Nagrada: Huawei FreeBuds 3i slušalice

Dobitnik: Dragan Klobučar