Lorena

-

Jedno bez drugoga

Za Facebook ili Viber glasovanje posjeti Facebook ili Cesarica Viber  chatbot

Autor(i)
Tonči Huljić / Vjekoslava Huljić / T. Huljić – H. Domazet
Producent(i)
Tonči Huljić
Izdavač(i)
Tonika Records

Služba za korisnike: customer.care@ccsupport.biz ili 01 63 88 160 od 09 do 17 sati.

Organizator usluge: “Unison Hrvatski Glazbeni Savez”, Brozova 8a

Tehnička podrška (davatelj usluge): NTH Media d.o.o., Petrovaradinska 7, 10 000 Zagreb, OIB: 59547672558. Tel: 01 6388 160.

Moj glas za Hit godine