MASSIMO

-

PUTUJEMO I KAD STOJIMO

Za Facebook ili Viber glasovanje posjeti Facebook ili Cesarica Viber  chatbot

Autor(i)
Ivan Dečak / Nenad Borgudan / Aljoša Šerić
Producent(i)
Pavle Miholjević i Jura Ferina
Izdavač(i)
Aquarius Recorrds

Služba za korisnike: customer.care@ccsupport.biz ili 01 63 88 160 od 09 do 17 sati.

Organizator usluge: “Unison Hrvatski Glazbeni Savez”, Brozova 8a

Tehnička podrška (davatelj usluge): NTH Media d.o.o., Petrovaradinska 7, 10 000 Zagreb, OIB: 59547672558. Tel: 01 6388 160.

Moj glas za Hit godine