HIT10 - Miroslav Škoro - Zadnja želja
Nazovite 061 55 10 (3,75 KN iz fiksnih mreža / 5,07 KN iz mobilnih)
Za SMS glas pošaljite poruku HIT10 na 666888 (3,72Kn / SMS)

AUTORI(I): 

Ivica Plivelić

PRODUCENT(I): 

Miroslav Škoro

IZDAVAČ(I): 

Campus

Služba za korisnike: customer.care@ccsupport.biz ili 01 63 88 160 od 09 do 17 sati.

Tehnička podrška – SMS: NTH Media d.o.o., Petrovaradinska 7, 10 000 Zagreb, OIB: 59547672558. Tel: 01 6388 160.

Tehnička podrška – online: Hanza Media d. o. o., Koranska 2, 10000 Zagreb, OIB: 9517545745

Organizator usluge: Unison hrvatski glazbeni savez, Brozova 8a, 10000 Zagreb, OIB: 21913596812