CESARICA je hrvatska glazbena nagrada publike za hit godine i dodjeljuje se pjesmi koju je publika glasovanjem izabrala kao najpopularniju i najuspješniju pjesmu objavljenu u izbornom razdoblju.

Cesarica

Nagrada je dobila ime po istoimenoj pjesmi koja je osvojila čak četiri Porina te je, prema mnogima, najuspješnija hrvatska pjesma svih vremena. Nagradom Cesarica daje se priznanje hitu godine i najpopularnijoj pjesmi po izboru publike, a nagrađena pjesma na taj način zaslužuje da ju do idućeg izbora zovemo kraljicom pjesmom – Cesaricom.

Unison

Utemeljitelj nagrade i nositelj projekta je Unison, novi krovni savez glazbenih udruga koji Cesaricom želi dodatno promovirati hrvatsku glazbu i pjesme koje su obilježile izborni period, a publici dati još aktivniju ulogu u tom procesu.

Upravni odbor

Upravni odbor Cesarice čine: Miroslav Buljan (predsjednik), Goran Karan, Pero Kozomara, Branko Paić, Lidija Samardžija, Zvonimir Dusper Dus, Branimir Mihaljević, Ivan Popeskić i Stanko Šarić.

Upravni odbor Cesarice objavljuje mjesečne liste od 5 pjesama kandidata za nagradu koje se daju na glasovanje publici.

Osim glavne nagrade „Cesarica“ za hit godine, UO Cesarice na završnoj priredbi dodijelit će i posebne nagrade u pojedinim kategorijama, i to na žanrovskoj osnovi (pop, rock, zabavna, klapska i tamburaška glazba).

team-member

Miroslav Buljan

Autor / Producent
team-member

Goran Karan

Pjevač
team-member

Pero Kozomara

Menadžer / Producent
team-member

Branko Paić

Diskograf / Menadžer
team-member

Lidija Samardžija

Menadžer
team-member

Zvonimir Dusper - Dus

Autor / Producent
team-member

Branimir Mihaljević

Autor / Producent
team-member

Ivan Popeskić

Autor / Producent
team-member

Stanko Šarić

Pjevač
Glasovanje

Za nagradu Cesarica u prvom krugu svaki mjesec publika glasuje za 5 pjesama u periodu od siječnja do prosinca 2018.

Glasovanje u 1. krugu provodi se putem online kanala za komunikaciju i na službenim stranicama Cesarice.

Konačan rezultat i popis pjesama koje ulaze u nominaciju za Cesaricu i 2. krug glasovanja dobiva se zbrojem glasova pristiglih putem Cesarica Viber Public Accounta, Cesarica Facebook Chat Boota i službenih stranica Cesarice.
Osim nagrade „Cesarica“, na završnoj priredbi dodijelit će se i nagrade za hit godine u kategorijama pop, rock, zabavne, klapske i tamburaške glazbe, i to na osnovi najvećeg broja glasova publike ostvarenih u prvom krugu glasovanja za nagradu.

PRAVILNIK

Na sjednici održanoj dana 27.12.2017. godine Upravni odbor Cesarice (u daljnjem tekstu ovoga Pravilnika: UO) .donosi sljedeći:

 

PRAVILNIK HRVATSKE GLAZBENE NAGRADE PUBLIKE ZA HIT GODINE „CESARICA“

 

OPĆENITO


Članak 1.

 

Osnivač i nositelj Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine “CESARICA” je udruga Unison hrvatski glazbeni savez (dalje Unison).

  

Članak 2.

 

„CESARICA“ je hrvatska glazbena nagrada publike za hit godine, i dodjeljuje se pjesmi koju je publika svojim glasovanjem izabrala kao najpopularniju i najuspješniju pjesmu objavljenu u izbornom razdoblju koje svojom odlukom utvrđuje UO.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nominiranja, glasovanja i objavljivanja dobitnika Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine „CESARICA“.

 

Članak 3.

 

Za „CESARICU“ konkuriraju snimke legalno objavljene u Republici Hrvatskoj na albumu, singlu, ili bilo kojem drugom fizičkom ili digitalnom izdanju

Za „CESARICU“ se mogu natjecati snimke/izdanja objavljena unutar izbornog razdoblja koje svojom odlukom utvrđuje UO.

Za „CESARICU“ koja će se dodijeliti 2018. godine mogu se natjecati snimke/ izdanja objavljena u razdoblju od 1.1. 2017. do 31.08. 2018. godine.

Odlukom UO u natjecanju za nagradu može konkurirati pjesma objavljena izvan izborne godine, ukoliko je tijekom izborne godine značajno odskočila po brojčanim kriterijima na osnovi kojih se pjesme kandidiraju za nagradu, a pod uvjetom da ista pjesma nije bila u konkurenciji za nagradu u prethodnim izbornim ciklusima.   

 

Članak 4.

 

Za nagradu se mogu natjecati isključivo snimke na kojima je glavni izvođač i autor hrvatski državljanin, koji svojim javnim, glazbenim i drugim djelovanjem kontinuirano djeluje kao dio hrvatske glazbene scene, i pripada korpusu hrvatske glazbe. Isto se odnosi i na grupe.

Za nagradu mogu konkurirati i pjesme izvedene na stranom jeziku, ukoliko ispunjavaju uvjete iz prethodnih stavaka ovog članka.

Glasačko tijelo nagrade čini publika, koja može glasovati za nagradu na načine koje utvrdi UO.

  

 

IZBOR PJESAMA KANDIDATA ZA CESARICU

 

Članak 5.

 

Za nagradu CESARICA 2018 u prvom krugu publika glasuje za ukupno 60 pjesama.(5 pjesama mjesečno).

 

Ukoliko se na gore navedene načine ne zastupe svi žanrovi, uzimajući pritom u obzir uspješnost pjesama unutar žanrova te ranije spomenute brojčane kriterije i sve druge parametre koje UO smatra relevantnim, pjesme u određenom žanru uvrstit će se također na listu prijedloga za nagradu Cesarica.

Odluku o pripadanju pjesme određenom žanru donosi UO.

UO provodi cijeli proces odabira pjesama koje kandidiraju za nagradu „CESARICA“ temeljem trenutno aktualnih i dostupnih podataka, i to na osnovi slijedećih kriterija:

  • za period od 1.1.2018. nadalje – izvještaj vrćenja na radio postajama (radijska lista) – top 3 mjeseca vrćenja na radio postajama (za svaku pojedinačnu pjesmu uzimaju se kao referenca uzastopna tri mjeseca u kojima je pjesma ostvarila najveći broj emitiranja)
  • relevantne radijske top liste (arhiv / javno dostupni podatci)
  • Internet (internet lista) – svi javno dostupni video brojevi na servisu YouTube koji u naslovu sadrže naziv pjesme i izvođača (za svaku pojedinačnu pjesmu uzima se kao referenca prosječan broj pregleda u izbornom razdoblju, i to na način da se ukupan broj pregleda podjeli s brojem dana koji je pjesma bila dostupna publici tijekom izborne godine).

Izvještaji se kreiraju uzimajući u obzir izborni period pjesama, a period izvještaja proteže se do unazad zadnjih šest mjeseci emitiranja pjesme u sklopu kojih se traži najjača uzastopna 3 mjeseca emitiranja. U prvih 20 pjesama ulazi po 7 prvoplasiranih pjesama iz javno dostupnih podataka iz izvještaja arhiva radijskih top lista te Internet liste. Ukoliko dođe do preklapanja pjesama, odnosno ukoliko se pjesme nalaze na obje liste te kao dopuna do 20 pjesama kandidata za nagradu, lista se popunjava temeljem relevantnih izvještaja arhiva radijskih top lista i radijskih izvještaja za zadani period.

Master komisija uvidom u službene izvještaje te pritom uvažavajući Pravilnik nagrade ima pravo korekcije prilikom odabira pjesama pod uvjetom da ista pjesma nije bila u konkurenciji za nagradu u prethodnim izbornim ciklusima.

Master komisija pred UO donosi listu prijedloga pjesama, a konačnu listu od 5 pjesama svojom odlukom utvrđuje UO, uzimajući pritom u obzir uspješnost pjesama po brojčanim kriterijima, ali i sve druge parametre koje UO smatra relevantnim za uvrštenje pojedine pjesme na konačnu listu prijedloga.

Na osnovi najvećeg broja glasova publike u prvom krugu glasovanja svaki mjesec utvrđuje se koja pjesma ulazi u nominaciju za nagradu Cesarica i drugi krug glasovanja.

Nominirane pjesme su one koje su ostvarile najveći broj glasova publike u prvom krugu, bez obzira na žanr kojem pripadaju. U drugom krugu glasovanja nominirane pjesme se natječu za nagradu Cesarica, s tim da se glasovi iz prvog kruga brišu.

Nagrada Cesarica dodjeljuje se pjesmi koja u drugom krugu glasovanja osvoji najviše glasova publike.

Nagradu Cesarica primaju autor/i, izvođač/i, glazbeni producent/i i izdavač pjesme.

Članak 6.

Mjesečne liste pjesama koje kandidiraju za nagradu objavljuju se na službenim stranicama „CESARICE“.

Lista nominiranih pjesama koje su ušle u finale i uži izbor objavljuju se na službenim stranicama „CESARICE“.

GLASOVANJE

Članak 7.

Za nagradu „CESARICA“ provode se dva kruga glasovanja.

U oba kruga glasuje publika, i to putem on-line kanala za komunikaciju i na službenim stranicama „CESARICE“. Sve ostale informacije o glasovanju nalaze se na službenim stranicama nagrade.

Termine i trajanje glasovanja svojom odlukom donosi i utvrđuje UO.

Istekom roka glasovanja za prvi krug, svaki mjesec, agencija koja provodi glasovanje zaključit će proces glasovanja te će UO dati pisano izviješće s rezultatima glasovanja.

 

U drugi krug glasovanja ulaze pjesme koje su u prvom krugu ostvarile najveći broj glasova publike, čime su te pjesme nominirane za nagradu „CESARICA“

 

U slučaju izjednačenog broja glasova, UO temeljem radijskog i internet izvještaja odabire bolje plasiranu pjesmu.

 

U drugom krugu glasovanja sudjeluju pjesme koje su bile u mjesečnoj konkurenciji i osvojile najveći broj glasova publike

Istekom roka glasanja za drugi krug, agencija koja provodi glasovanje zaključit će proces glasovanja te će UO dati pisano izviješće s rezultatima glasovanja.
Glasovi iz prvog kruga glasovanja ne prenose se u drugi krug. Poredak plasiranih pjesama smatra se tajnim i dostupan je samo UO. Navedeni način glasovanja provodit će se u  izbornom razdoblju za Cesaricu 2018. sukladno ovom Pravilniku, a razdoblja prvog i drugog kruga, te završne priredbe utvrđivat će se UO Cesarice.

 

DOBITNIK NAGRADE

 

Članak 8.

 

Dobitnik Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine „CESARICA“ je pjesma koja u drugom krugu glasovanja ostvari najveći broj glasova publike.


U slučaju jednakog broja glasova u drugom krugu, nagrada „CESARICA“ dodjeljuje se bolje plasiranoj pjesmi iz prvog kruga glasovanja. Nagradu Cesarica primaju autor/i, izvođač/i, glazbeni producent/i i izdavač pjesme.

Nagrada „CESARICA“ dodjeljuje se na završnoj priredbi.

 

Nagrada za hit godine u pojedinom žanru također se dodjeljuje se na završnoj priredbi.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Podatke o danim glasovima te cjelokupnom postupku glasanja UO će čuvati u skladu s pravilima struke i tehničkim uvjetima na sigurnom mjestu nedostupnom neovlaštenom pristupu. Privatne podatke prikupljene tijekom procesa glasovanja UO neće koristiti bez odobrenja te osobe osim u svrhu omogućavanja ispravnog postupka glasovanja prema ovom Pravilniku.

Članak 10.

Tumačenje ovog Pravilnika, njegove dopune, izmjene i drugo u ovlasti su UO.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se na službenim stranicama Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine „CESARICA“

Predsjednik UO Cesarice
Miroslav Buljan