CESARICA je hrvatska glazbena nagrada publike za hit godine i dodjeljuje se pjesmi koju je publika glasovanjem izabrala kao najpopularniju i najuspješniju pjesmu objavljenu u izbornom razdoblju.

Cesarica

Nagrada je dobila ime po istoimenoj pjesmi koja je osvojila čak četiri Porina te je, prema mnogima, najuspješnija hrvatska pjesma svih vremena. Nagradom Cesarica daje se priznanje hitu godine i najpopularnijoj pjesmi po izboru publike, a nagrađena pjesma na taj način zaslužuje da ju do idućeg izbora zovemo kraljicom pjesmom – Cesaricom.

Unison

Utemeljitelj nagrade i nositelj projekta je Unison, novi krovni savez glazbenih udruga koji Cesaricom želi dodatno promovirati hrvatsku glazbu i pjesme koje su obilježile izborni period, a publici dati još aktivniju ulogu u tom procesu.

Za nagradu Cesarica u prvom krugu svaki mjesec publika glasuje za 5 pjesama u periodu od siječnja do prosinca 2019.

Glasovanje u 1. krugu provodi se putem online kanala za komunikaciju i na službenim stranicama Cesarice.

Konačan rezultat i popis pjesama koje ulaze u nominaciju za Cesaricu i 2. krug glasovanja dobiva se zbrojem glasova pristiglih putem Cesarica Viber Public Accounta, Cesarica Facebook Chat Boota i službenih stranica Cesarice.

PRAVILNIK

PRAVILNIK HRVATSKE GLAZBENE NAGRADE PUBLIKE ZA HIT GODINE „CESARICA“

 

OPĆENITO


Članak 1.

 

Osnivač i nositelj Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine “CESARICA” je udruga Unison hrvatski glazbeni savez (dalje Organizator).

  

Članak 2.

 

„CESARICA“ je hrvatska glazbena nagrada publike za hit godine, i dodjeljuje se pjesmi koju je publika svojim glasovanjem izabrala kao najpopularniju i najuspješniju pjesmu objavljenu u izbornom razdoblju koje svojom odlukom utvrđuju Uredništvo Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine “CESARICA” (dalje Uredništvo)  i Predsjednik nagrade.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nominiranja, glasovanja i objavljivanja dobitnika Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine „CESARICA“.

 

Članak 3.

 

Za „CESARICU“ konkuriraju snimke legalno objavljene u Republici Hrvatskoj na albumu, singlu, ili bilo kojem drugom fizičkom ili digitalnom izdanju.

Za „CESARICU“ se mogu natjecati snimke/izdanja objavljena unutar izbornog razdoblja koje svojom odlukom utvrđuje Uredništvo  i Predsjednik nagrade.

Za „CESARICU 2019“ mogu se natjecati snimke/ izdanja objavljena u razdoblju od 1.9. 2018. do 23.12. 2019. godine.

Odlukom Uredništvo  i Predsjednika nagrade u natjecanju za nagradu može konkurirati pjesma objavljena izvan izbornog perioda, ukoliko je tijekom izbornog perioda značajno odskočila po brojčanim kriterijima na osnovi kojih se pjesme kandidiraju za nagradu, a pod uvjetom da ista pjesma nije bila u konkurenciji za nagradu u prethodnim izbornim ciklusima.

 

Članak 4.

 

Za nagradu se mogu natjecati isključivo snimke na kojima je izvođač i većinski autor hrvatski državljanin, koji svojim javnim, glazbenim i drugim djelovanjem kontinuirano djeluje kao dio hrvatske glazbene scene, i pripada korpusu hrvatske glazbe. Isto se odnosi i na grupe. U slučaju dueta (ili vise izvođača), jedan izvođač treba biti hrvatski državljanin, uz uvjet da se zadovoljavaju uvjeti o većinskom autorstvu.

 

Za nagradu mogu konkurirati i pjesme izvedene na stranom jeziku, ukoliko ispunjavaju uvjete iz prethodnih stavaka ovog članka.

Glasačko tijelo nagrade čini publika, koja može glasovati za nagradu na načine koje donosi ovaj Pravilnik.

IZBOR PJESAMA KANDIDATA ZA CESARICU

 

Članak 5.

 

Za nagradu CESARICA 2019. u prvom krugu publika glasuje za ukupno 60 pjesama.(5 pjesama mjesečno).

 

Izborni period  za “CESARICU 2019” je od 1.9.2018. do 23.12.2019. godine.

 

Uredništvo provodi cijeli proces odabira pjesama koje kandidiraju za nagradu „CESARICA“ temeljem trenutno aktualnih i dostupnih podataka, i to na osnovi sljedećih kriterija:

1.) Aktualni hitovi (pjesme u trendu) – nove pjesme iz aktualnog mjeseca za koji se bira hit mjeseca te koje su u promotivnoj i/ili radijskoj  kampanji (brandingu)

 

2.) Recentni hitovi (pjesme u rotaciji) – pjesme koje su dio redovnog programa i emitiranja te su već prepoznati hitovi

 

3.) Hit s top ljestvica – pjesma koja ima najbolju prosječnu poziciju u zadanom periodu

 

Vrste izvještaja:

  • Fokuskontrol lista – izvještaj vrćenja na radio postajama (za svaku pojedinačnu pjesmu uzimaju se kao referenca uzastopnih 7 dana u kojima je pjesma ostvarila najveći broj emitiranja u zadanom periodu izvještaja)
  • relevantne radijske top ljestvice – arhiv i javno dostupni podatci (za svaku pojedinačnu pjesmu uzima se kao referenca prosječna pozicija)
  • Internet (internet lista) – svi javno dostupni video brojevi na servisu YouTube koji u naslovu sadrže naziv pjesme i izvođača (za svaku pojedinačnu pjesmu uzima se kao referenca prosječan broj pregleda u izbornom razdoblju, i to na način da se ukupan broj pregleda podjeli s brojem dana koji je pjesma bila dostupna publici tijekom izborne godine)
  • fokus grupe i istraživanje tržišta – uvest će se od II kvartala

 

Lista pet pjesama koje se daju na javno glasovanje za određeni mjesec formira se tako da se formiraju odvojena izvješća temeljem gore navedenih kriterija iz kojih se onda gleda uspješnost pjesama u svim kategorijama.

Izvještaji se kreiraju uzimajući u obzir izborni period pjesama, a period izvještaja proteže se ovisno o  ključnom kriteriju, no najviše do 2 mjeseca unazad uključujući aktualni mjesec za koji se bira hit mjeseca plus 7 dana od zadnjeg dana u aktualnom mjesecu.  

U zadanom periodu izvješća traži se najjačih uzastopnih 7 dana emitiranja pjesme, najbolje prosječno mjesto na top ljestvici, a kod Internet liste gleda se prosječan broj pregleda u izbornom razdoblju.

Ukoliko dođe do preklapanja pjesama, lista se popunjava temeljem dostupnih izvješća te zadanog redoslijeda izvještaja.

Uredništvo uvidom u službene izvještaje te pritom uvažavajući Pravilnik nagrade ima pravo korekcije prilikom odabira pjesama pod uvjetom da ista pjesma nije bila u konkurenciji za nagradu u prethodnim izbornim ciklusima.

Uredništvo utvrđuje konačnu listu od 5 pjesama uzimajući pritom u obzir uspješnost pjesama po brojčanim kriterijima, ali i sve druge parametre koje smatra relevantnim za uvrštenje pojedine pjesme na konačnu listu prijedloga.

Na osnovi najvećeg broja glasova publike u prvom krugu glasovanja svaki mjesec jedna pjesma ulazi u nominaciju za nagradu Cesarica i u drugi krug glasovanja.

Nominirane pjesme su one koje su ostvarile najveći broj glasova publike u prvom krugu, bez obzira na žanr kojem pripadaju. U drugom krugu glasovanja nominirane pjesme se natječu za nagradu Cesarica, s tim da se glasovi iz prvog kruga brišu.

Nagrada Cesarica dodjeljuje se pjesmi koja u drugom krugu glasovanja osvoji najviše glasova publike.

Nagradu Cesarica primaju autor/i i izvođač/i pjesme.

Članak 6.

 

Mjesečne liste pjesama koje kandidiraju za nagradu objavljuju se na službenim stranicama „CESARICE“.

Lista nominiranih pjesama koje su ušle u finale i uži izbor objavljuju se na službenim stranicama „CESARICE“.

 

GLASOVANJE

 

Članak 7.

 

Za nagradu „CESARICA“ provode se dva kruga glasovanja.

U oba kruga glasuje publika, i to putem on-line kanala za komunikaciju i na službenim stranicama „CESARICE“. Sve ostale informacije o glasovanju nalaze se na službenim stranicama nagrade.

Termine i trajanje glasovanja svojom odlukom donose i utvrđuju Uredništvo i Predsjednik nagrade.

Istekom roka glasovanja za prvi krug, svaki mjesec, agencija koja provodi glasovanje zaključit će proces glasovanja te će dostaviti izvješće s rezultatima glasovanja.

 

U drugi krug glasovanja ulaze pjesme koje su u prvom krugu ostvarile najveći broj glasova publike, čime su te pjesme nominirane za nagradu „CESARICA“

 

U slučaju izjednačenog broja glasova, Uredništvo i Predsjednik nagrade temeljem Fokuskontrol liste odabire bolje plasiranu pjesmu.

 

U drugom krugu glasovanja sudjeluju pjesme koje su u mjesečnoj konkurenciji osvojile najveći broj glasova publike.

Istekom roka glasovanja za drugi krug glasovanja, agencija koja provodi glasovanje zaključit će proces glasovanja te će dostaviti izvješće s rezultatima glasovanja.


Glasovi iz prvog kruga glasovanja ne prenose se u drugi krug.

 

Verifikaciju rezultata glasanja za nominacije i mjesečne hitove te rezultate finalnog glasovanja obavljaju izvršna direktorica nagrade “CESARICA” i Predsjednik nagrade temeljem izvješća agencije koja provodi glasovanje te koja jamči regularnost, istinitost i tajnost prebrojavanja glasova.

 

Rezultati glasanja su tajna do proglašenja nominiranih, odnosno dobitnika nagrade. Nadzor nad provođenjem odredbi iz ovoga članka obavlja izvršna direktorica „CESARICE“.

 

Rezultati glasovanja i poredak plasiranih pjesama smatra se tajnim i dostupan je samo Organizatoru. Navedeni način glasovanja provodit će se u izbornom razdoblju za Cesaricu 2019. sukladno ovom Pravilniku, a razdoblja prvog i drugog kruga, te završne priredbe utvrđivat će Uredništvo i Predsjednik nagrade.

 

DOBITNIK NAGRADE

 

Članak 8.

 

Dobitnik Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine „CESARICA“ je pjesma koja u drugom krugu glasovanja ostvari najveći broj glasova publike.


U slučaju jednakog broja glasova u drugom krugu, nagrada „CESARICA“ dodjeljuje se bolje plasiranoj pjesmi iz prvog kruga glasovanja. Nagradu Cesarica primaju autor/i i izvođač/i pjesme.

Nagrada „CESARICA“ dodjeljuje se na završnoj priredbi.

Uredništvo može dodijeliti posebne nagrade istaknutim pjesmama tj. autor/ima i izvođač/ima pjesme ako procijeni da je njihovo djelovanje od iznimne važnosti za hrvatsku popularnu glazbu ili za promicanje hrvatske popularne glazbe, kao i sve druge parametre koje smatra relevantnim za isticanje pojedine pjesme.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

 

Podatke o danim glasovima te cjelokupnom postupku glasanja Organizator će čuvati u skladu s pravilima struke i tehničkim uvjetima na sigurnom mjestu nedostupnom neovlaštenom pristupu. Privatne podatke prikupljene tijekom procesa glasovanja Organizator neće koristiti bez odobrenja te osobe osim u svrhu omogućavanja ispravnog postupka glasovanja prema ovom Pravilniku.

 

Članak 10.

 

Tumačenje ovog Pravilnika, njegove dopune, izmjene i drugo u ovlasti su Predsjednika nagrade.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se na službenim stranicama Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine „CESARICA“

 

U Zagrebu, 31. siječnja 2019. godine.

 

Predsjednik nagrade “CESARICA”

Miroslav Buljan