CESARICA je hrvatska glazbena nagrada publike za hit godine i dodjeljuje se pjesmi koju je publika glasovanjem izabrala kao najpopularniju i najuspješniju pjesmu objavljenu u izbornoj godini.

Cesarica

Nagrada je dobila ime po istoimenoj pjesmi koja je osvojila čak četiri Porina te je, prema mnogima, najuspješnija hrvatska pjesma svih vremena. Nagradom Cesarica daje se priznanje hitu godine i najpopularnijoj pjesmi po izboru publike, a nagrađena pjesma na taj način zaslužuje da ju do idućeg izbora zovemo kraljicom pjesmom – Cesaricom.

Unison

Utemeljitelj nagrade i nositelj projekta je Unison, novi krovni savez glazbenih udruga koji Cesaricom želi dodatno promovirati hrvatsku glazbu i pjesme koje su obilježile izborni period, a publici dati još aktivniju ulogu u tom procesu.

Upravni odbor

Upravni odbor Cesarice čine: Miroslav Buljan (predsjednik), Goran Karan, Pero Kozomara, Branko Paić, Lidija Samardžija, Zvonimir Dusper Dus, Branimir Mihaljević, Ivan Popeskić i Stanko Šarić.

Upravni odbor Cesarice objavljuje listu od 40 pjesama kandidata za nagradu koje se daju na glasovanje publici.

Osim glavne nagrade „Cesarica“ za hit godine, UO Cesarice na završnoj priredbi dodijelit će i posebne nagrade u pojedinim kategorijama, i to na žanrovskoj osnovi (pop, rock, zabavna, klapska i tamburaška glazba).

team-member

Miroslav Buljan

Autor / Producent
team-member

Goran Karan

Pjevač
team-member

Pero Kozomara

Menadžer / Producent
team-member

Branko Paić

Diskograf / Menadžer
team-member

Lidija Samardžija

Menadžer
team-member

Zvonimir Dusper - Dus

Autor / Producent
team-member

Branimir Mihaljević

Autor / Producent
team-member

Ivan Popeskić

Autor / Producent
team-member

Stanko Šarić

Pjevač
Glasovanje

Glasovanje putem SMS poruka i preko službene stranice nagrade Cesarica započinje 5. svibnja, i odvijat će se u dva kruga tijekom dva mjeseca. 
Nakon prvog kruga glasovanja, na osnovi najvećeg broja glasova publike, proglašava se 12 pjesama koje su nominirane za nagradu Cesarica,  i koje ulaze u drugi krug glasovanja.
Nagrada Cesarica dodijelit će se pjesmi koja u drugom krugu glasovanja osvoji najveći broj glasova publike.
Osim nagrade „Cesarica“, na završnoj priredbi dodijelit će se i nagrade za hit godine u kategorijama pop, rock, zabavne, klapske i tamburaške glazbe, i to na osnovi najvećeg broja glasova publike ostvarenih u prvom krugu glasovanja za nagradu.

PRAVILNIK

Na sjednici održanoj dana 21.3.2017. godine Upravni odbor Cesarice (u daljnjem tekstu ovoga Pravilnika: UO) donosi sljedeći:

 

 

PRAVILNIK HRVATSKE GLAZBENE NAGRADE PUBLIKE ZA HIT GODINE „CESARICA“

 

OPĆENITO


Članak 1.

 

Osnivač i nositelj Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine “CESARICA” je udruga Unison hrvatski glazbeni savez (dalje Unison).

  

Članak 2.

 

„CESARICA“ je hrvatska glazbena nagrada publike za hit godine, i dodjeljuje se pjesmi koju je publika svojim glasovanjem izabrala kao najpopularniju i najuspješniju pjesmu objavljenu u izbornom razdoblju koje svojom odlukom utvrđuje UO.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nominiranja, glasovanja i objavljivanja dobitnika Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine „CESARICA“.

 

Članak 3.

 

Za „CESARICU“ konkuriraju snimke legalno objavljene u Republici Hrvatskoj na albumu, singlu, ili bilo kojem drugom fizičkom ili digitalnom izdanju

Za „CESARICU“ se mogu natjecati snimke/izdanja objavljena unutar izbornog razdoblja koje svojom odlukom utvrđuje UO.

Za „CESARICU“ koja će se dodijeliti 2017. godine mogu se natjecati snimke/ izdanja objavljena u razdoblju od 1.1. 2016. do 31.12. 2016. godine.

Odlukom UO u natjecanju za nagradu može konkurirati pjesma objavljena izvan izborne godine, ukoliko je tijekom izborne godine značajno odskočila po brojčanim kriterijima na osnovi kojih se pjesme kandidiraju za nagradu, a pod uvjetom da ista pjesma nije bila u konkurenciji za nagradu u prethodnim izbornim ciklusima.   

 

Članak 4.

 

Za nagradu se mogu natjecati isključivo snimke na kojima je glavni izvođač i autor hrvatski državljanin, koji svojim javnim, glazbenim i drugim djelovanjem kontinuirano djeluje kao dio hrvatske glazbene scene, i pripada korpusu hrvatske glazbe. Isto se odnosi i na grupe.

Za nagradu mogu konkurirati i pjesme izvedene na stranom jeziku, ukoliko ispunjavaju uvjete iz prethodnih stavaka ovog članka.

Za nagradu može konkurirati samo jedna pjesma pojedinog  izvođača, osim ukoliko se radi o  vokalnoj suradnji dva ili više izvođača. Glasačko tijelo nagrade čini publika, koja može glasovati za nagradu na načine koje utvrdi UO.

  

IZBOR PJESAMA KANDIDATA ZA CESARICU

 

Članak 5.

 

Za nagradu CESARICA u prvom krugu publika glasuje za ukupno 40 pjesama. 

UO provodi cijeli proces odabira pjesama koje kandidiraju za nagradu „CESARICA“ temeljem trenutno aktualnih i dostupnih podataka, i to na osnovi slijedećih kriterija:

  • Izvještaj vrćenja na radio postajama (radijska lista) – top 3 mjeseca vrćenja na radio postajama (za svaku pojedinačnu pjesmu uzimaju se kao referenca uzastopna tri mjeseca u kojima je pjesma ostvarila najveći broj emitiranja)
  • Internet (internet lista) – svi javno dostupni video brojevi na servisu YouTube koji u naslovu sadrže naziv pjesme i izvođača (za svaku pojedinačnu pjesmu uzima se kao referenca prosječan broj pregleda u izbornom razdoblju, i to na način da se ukupan broj pregleda podjeli s brojem dana koji je pjesma bila dostupna publici tijekom izborne godine).

 

Uzimajući u obzir izvještaj vrćenja na radio postajama i javno dostupne podatke s YouTube-a, kreiraju se dvije istovrijedne liste (radijska i internet). U prvi krug glasovanja ulazi po 15 prvoplasiranih pjesama s te dvije liste. 

Ukoliko dođe do preklapanja pjesama, odnosno ukoliko se pjesme nalaze na obje liste, kao dodatna referenca uzima se omjer likeova i dislikeova pojedine pjesme na servisu YouTube, te se na osnovu toga popunjava lista od 30 kandidata za nagradu.

Za nagradu Cesarica u prvom krugu natječe se najmanje po tri pjesme iz slijedećih glazbenih žanrova: pop, rock, zabavna, tamburaška te klapska glazba.

Odluku o pripadanju pjesme određenom žanru donosi UO.

Na početnu listu od 30 pjesama dodaje se s radijske liste onoliko sljedećih najbolje plasiranih pjesama iz pojedinog žanra koliko je potrebno da se ispoštuje pravilo po kojem svaki žanr mora biti zastupljen s najmanje 3 pjesme na konačnoj listi od 40 pjesama.

Ukoliko se na gore navedene načine ne popuni lista od 40 pjesama, konačnu listu svojom odlukom utvrđuje UO, uzimajući pritom u obzir uspješnost pjesama po brojčanim kriterijima, ali i sve druge parametre koje UO smatra relevantnim za uvrštenje pojedine pjesme na konačnu listu prijedloga.

Na osnovi najvećeg broja glasova publike u prvom krugu glasovanja utvrđuje se hit godine po pojedinom žanru, koji će se javno obznaniti na završnoj dodjeli nagrade.

Nakon prvog  kruga glasovanja proglašava se 12 pjesama nominiranih za nagradu Cesarica.

Nominirane pjesme su one koje su ostvarile najveći broj glasova publike u prvom krugu, bez obzira na žanr kojem pripadaju.

Potvrdu o nominaciji za nagradu CESARICA dobivaju autori, izvođači, glazbeni producenti i izdavači nominiranih pjesama.

U drugom krugu glasovanja nominirane pjesme se natječu za nagradu Cesarica, s tim da se glasovi iz prvog kruga brišu.

Nagrada Cesarica dodjeljuje se pjesmi koja u drugom krugu glasovanja osvoji najviše glasova publike.

Nagradu Cesarica primaju autor/i, izvođač/i, glazbeni producent/i i izdavač pjesme.

Članak 6.

Lista s četrdeset (40) pjesama koje kandidiraju za nagradu objavljuje se na službenim stranicama „CESARICE“.

Lista s dvanaest (12) nominiranih pjesama koje su ušle u uži izbor objavljuje se na službenim stranicama „CESARICE“.

 

GLASOVANJE

Članak 7.

Za nagradu „CESARICA“ provode se dva kruga glasovanja.

U oba kruga glasuje publika, i to putem telefona te uz pomoć on-line aplikacije na web stranicama “CESARICE”, a o čemu se sve informacije nalaze na službenim stranicama nagrade.

Termine i trajanje glasovanja svojom odlukom donosi i utvrđuje UO.

U prvom krugu glasovanja sudjeluje 40 pjesama koje kandidiraju za nagradu. 

Istekom roka glasovanja za prvi krug, agencija koja provodi glasovanje zaključit će proces glasovanja te će UO dati pisano izviješće s rezultatima glasovanja.

U drugi krug glasovanja ulazi 12 nominiranih pjesama koje su u prvom krugu ostvarile najveći broj glasova publike, čime su te pjesme nominirane za nagradu „CESARICA“, o čemu će se izvođačima i autorima izdati pripadajući certifikat

U slučaju izjednačenog broja glasova za dvanaestu (12.) pjesmu, UO temeljem radijskog i internet izvještaja odabire bolje plasiranu pjesmu.

Istekom roka glasanja za drugi krug, agencija koja provodi glasovanje zaključit će proces glasovanja te će UO dati pisano izviješće s rezultatima glasovanja.
Glasovi iz prvog kruga glasovanja ne prenose se u drugi krug. Poredak plasiranih pjesama smatra se tajnim i dostupan je samo UO. Navedeni način glasovanja provodit će se u svakom izbornom razdoblju, sukladno ovom Pravilniku, a razdoblja prvog i drugog kruga, te završne priredbe utvrđivat će se za svaku godinu posebno.

 

DOBITNIK NAGRADE

 

Članak 8.

 

Dobitnik Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine „CESARICA“ je pjesma koja u drugom krugu glasovanja ostvari najveći broj glasova publike.


U slučaju jednakog broja glasova u drugom krugu, nagrada „CESARICA“ dodjeljuje se bolje plasiranoj pjesmi iz prvog kruga glasovanja. Nagradu Cesarica primaju autor/i, izvođač/i, glazbeni producent/i i izdavač pjesme.

Nagrada „CESARICA“ dodjeljuje se na završnoj priredbi.

 

Nagrada za hit godine u pojedinom žanru također se dodjeljuje se na završnoj priredbi.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Podatke o danim glasovima te cjelokupnom postupku glasanja UO će čuvati u skladu s pravilima struke i tehničkim uvjetima na sigurnom mjestu nedostupnom neovlaštenom pristupu. Privatne podatke prikupljene tijekom procesa glasovanja UO neće koristiti bez odobrenja te osobe osim u svrhu omogućavanja ispravnog postupka glasovanja prema ovom Pravilniku.

Članak 10.

Tumačenje ovog Pravilnika, njegove dopune, izmjene i drugo u ovlasti su UO.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se na službenim stranicama Hrvatske glazbene nagrade publike za hit godine „CESARICA“ te u sklopu službenih stranica Unisona.

Predsjednik UO Cesarice
Miroslav Buljan